TUISBLAD

DIENSTE &
VOORDELE

TABOK IN BEDRYF

GRONDWET

HULPMIDDELS

NAVORSING

LITIGASIE

WETGEWING

AANSOEK

KONTAK ONS

SKAKELS

 

TABOK WERKGEWERSORGANISASIE

 

Dienste en voordele

BEHEERLIGGAME & PROFESSIONELE BESIGHEDE:     

  Intreefooi:            R300,00 (eenmalig)

  Jaargeld:              R300,00

  Maandeliks: Volgens personeelgrootte R200.00 - R450,00 p.m.

VOORDELE:

A.      Voordele voortspruitend uitjaargelde + maandelikse lidmaatskapgelde: 

 1. Telefoniese adviesdiens (arbeidsake)
 2. Telefoniese adviesdienste op Wetgewing wat bedryf raak
 3. 1 x Arbeidseminaar per jaar (arbeidsake)
 4. 1 x Besoek per jaar op versoek
 5. Nuusbrief: 2 x per jaar (arbeid-/wetgewende sake)
 6. Hanteer individuele/gemeenskaplike probleme op korrespondensievlak

B.      Gespesialiseerde Dienste Beperk: (R100.00 p.m. ekstra)

 1.  Opstel en hersiening van bedryfsdokumente (personeelkontrakte en arbeidsake)
 2. Dekking onder en toegang tot litigasiefonds - versekering vir doeleindes van hofkostes

OF

C.      Gespesialiseerde Dienste Algemeen: (R300.00 p.m. ekstra) 

 1. 1 en 2 soos by B
 2. Bystand en regsverteenwoordiging in arbeidsgeskille
 3. Bystand tydens en bemiddeling van arbitrasiegevalle

D.      Addisionele Afrikaanse Intenetdienste aankoopbaar:

 1. Klopnet:
  • Webblad vanaf R50.00 p.m. vir miniwebblad plus
  • Advertensies vanaf R20.00 p.m. op aanvraag
  • Domeinregistrasie en huisvesting
  • Ontwerp en instandhouding van webwerwe
  • e-Handel

Medewerkers

AGV


Klopnet


TABOK

 

 

Webmeester